24-03-2016

Tijdens de voorbereiding boog het team van Transition Town Vollenhove zich over de vraag hoe de bijeenkomst te gaan noemen. Hoe vertaal je het wereldvoedsel-vraagstuk, dat ons allemaal aangaat van globaal naar lokaal. Waar worden de mensen blij van en hoe maak je het tot iets dat door de mensen in je eigen stad gedragen wordt. Wat kan er dan leuker zijn dan fruitbomen in je eigen straat planten of een schoolplein waar kinderen niet alleen leren over eetbare stuiken, maar ze ook daadwerkelijk kunnen proeven.

Een mooi voorbeeld van een eetbare stad is Andernach in Duitsland.

Share

Een symposium gaat iets dieper in op de materie dan een reguliere bijeenkomst. Er zijn een aantal sprekers uitgenodigd die uit eigen kennis en ervaring spreken.
De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ca. 21.00 uur.
Tussentijds wordt er koffie geschonken. Na de pauze worden mensen zelf uitgenodigd om met eigen ideeën te komen die concreet en uitvoerbaar zijn in samenwerking met de gemeente.

De eerste stap bij de voorbereiding was het vinden van een ruimte die toegankelijk is voor iedereen. De eerste gedachte ging uit naar Nieuw Clarenberg en in gesprek met de activiteitenbegeleiding bleek dat er wederzijds voldoende vertrouwen en enthousiasme was om het door te laten gaan.

De samenwerking tussen de beide organisaties is niet nieuw. In het voorjaar van 2014 zijn er makkelijke moestuinbakken geplaatst op het terras van Nieuw Clarenberg, waar nog steeds gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten geweest waar de bewoners hebben meegeholpen met het maken van appelsap en aardbeienjam.

Wie op internet gaat zoeken op ‘Eetbare Stad’ vindt tal van voorbeelden die succesvol zijn. Belangrijk is dat het iets wordt dat door de mensen zelf wordt ingebracht. Het team van Transition Town Vollenhove wil enkel en alleen een proces van bewustwording op gang brengen en te helpen mensen met elkaar te verbinden. Net als alle plaatselijke initiatieven die hetzelfde doel voor ogen hebben.

Het is dan ook niet speciaal gekoppeld aan Transition Town, die is slechts de initiatiefnemer. Het kan net zo goed verder gaan in samenwerking met Vitaal Land Veno of Stadsbelangen Vollenhove Stad. Of bewoners die tijdens deze avond geïnspireerd raken en een eigen buurtplan ontwikkelen.

Iedereen die wil meepraten, meedenken en meedoen is van harte welkom in Nieuw Clarenberg, Groenestraat 38 te Vollenhove.