Fair Future Generators

 

Wat gaan wij doen?

Stichting Transition Town Vollenhove is partner geworden van de Vereniging Milieudefensie.

Fair Future Generators is de maatschappelijke diensttijd van Vereniging Milieudefensie, gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar die zich willen inzetten voor klimaatrechtvaardigheid, duurzaamheid, en systeemverandering. Deelnemers aan Fair Future Generators:

  • zetten zich 4 maanden lang, 1-2 dagen per week in voor een project of campagne voor een groene, eerlijke toekomst
  • krijgen in deze periode uitdagende training van Milieudefensie zodat ze echt impact maken met hun project of campagne
  • worden gecoacht door een peer coach van Milieudefensie die hen helpt eventuele obstakels zelf op te lossen
  • ontmoeten jongeren met een andere achtergrond, worden door elkaar geïnspireerd en ondervinden het belang van een breed gedragen klimaatbeweging
  • ontwikkelen hun skills, waarvan ze de vruchten plukken in hun verdere carrière of opleiding

Social Sofa

 

Wat willen wij gaan doen?

Stichting Transition Town wil samen met inwoners en andere organisaties één of meerdere social sofa’s plaatsen in Vollenhove.
Op dit moment vinden er gesprekken plaats met diverse geinteresseerden en gemeente.

Zodra er meer bekend is, lees je het hier

Kuieren naar kruiden

 

Wat willen wij gaan doen?

Stichting Transition Town gaat een serie van 10 wandelingen organiseren.
De wandelingen zullen op diverse locaties in onze omgeving, de Kop van Overijssel, plaatsvinden.
Tijdens de wandelingen leer je over kruiden een eetbare planten in onze eigen natuur.

Dit project is volop in ontwikkeling.
Zodra er meer bekend is, lees je het hier

Taal in de Tuin

 

Wat willen wij gaan doen?

Stichting Transition Town gaat een pilot uitvoeren waarbij laaggeletterden op een praktische wijze ondersteund worden met het leren van de Nederlandse taal.
Wij willen deze doelgroep samenbrengen zodat zij samen kunnen zijn, samen kunnen doen en samen zelfredzaam en zelfverzekerder worden met betrekking tot taal.
Om dit te kunnen bereiken zijn een aantal zaken van belang:

  • de mogelijkheid bieden om te participeren
    • het creëren van mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren (van anderen)
    • ondersteuning te krijgen vanuit de leefgemeenschap en taalbuddies

Dit project is volop in ontwikkeling. 
Zodra er meer bekend is, lees je het hier

Workshops, lezingen en films

 

Wat willen wij gaan doen?

Stichting Transition Town wil een paar succesvolle workshops uit het verleden nieuw leven inblazen.
Denk bijvoorbeeld aan de workshp medicinale wiet. Een daverend succes!
Daarnaast gaan wij nieuwe workshops ontwikkelen en willen van tijd tot tijd bijzondere sprekers uitnodigen om ons bij te praten.

Zodra er meer bekend is, lees je het hier