Missie

Wij verzamelen kennis en informatie over een duurzame en sociale leefomgeving,geven dit door en willen mensen inspireren.
Het creƫren van bewustwording onder mensen.
Niet afwachten maar zelf aan de slag op weg naar een leefbare en vreedzame toekomst

Visie

Een saamhorige samenleving met onderlinge verbondenheid.
Een leven met minder fossiele brandstoffen, structureel minder energieverbruik en een stillere en groenere omgeving.