Wat is een Transition Town

wat is een transition town

Algemeen

Transition Town is een wereldwijde beweging van lokale burgerinitiatieven die samen komen en samenwerken aan een hoopvolle en duurzame toekomst.
Wereldwijd doen mensen met deze transitiebeweging mee om verschillende redenen:

  • versterken van hun sociale netwerk en mensen in hun eigen omgeving beter leren kennen
  • het voelt goed om iets samen te kunnen doen, van elkaar te kunnen leren en om elkaar te respecteren
  • mensen willen zelf het verschil maken door een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld en een gezonde aarde

 Transition Town Nederland

Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap.
Het concept gaat over oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert.
Het doet een beroep op eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen.

wat is een transition town

Transition Town Vollenhove

Transition Town Vollenhove is een burgerinitiatief ontstaan uit een groep enthousiaste inwoners die zich vanaf 2013 samen inzet om op lokaal gebied een verandering teweeg wil brengen naar een sociale, duurzame en veerkrachtige samenleving.
Met de wijsheid, kennis en creativiteit van de lokale gemeenschap willen wij nieuwe initiatieven aanjagen op het gebied van voedsel, gezondheid, energie en leefbaarheid.
We willen samen projecten opzetten die bijdragen aan bewustwordingover wat er om ons heen en in de wereld gebeurt. Met respect voor de natuur én voor elkaar.
Ieder op zijn of haar eigen manier en naar draagkracht.